ورود چک‌های جدید

اصلاحات قانون چک

بخشنامه بانک مرکزی با موضوع تمهیدات جدید بانک مرکزی در خصوص تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (لغو اطلاعیه شماره ۲۶۱۳/۲/۹۹ مورخ ۴ آذر ۱۳۹۹)

لغو موقت اجرای قانون اصلاحات قانون چک در آذرماه ۹۹

پیرو اطلاعیه شماره ۲۶۱۳/۲/۹۹ مورخ ۴ آذر ۹۹ در خصوص فرا رسیدن موعد لازم الاجرا شدن تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، حسب اعلام جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مهلت بیشتری جهت فرهنگ سازی قانون مزبور با عنایت به شرایط و مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا و اهمیت چک در مبادلات اقتصادی لحاظ گردیده است و کارسازی چک ها تا اطلاع ثانوی مطابق رویه قبلی انجام خواهد شد.

لذا بر اساس اعلام جدید بانک مرکزی موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ می گردد:

۱- شعب مجاز می باشند تا اطلاع ثانوی چکهای در وجه حامل را نیز همانند سابق بپذیرند. لذا اطلاعیه شماره ۲۶۱۳/۲/۹۹ مورخ ۴ آذر ۹۹ کان لم یکن تلقی می گردد.

بدیهی است پایان مهلت فوق بر اساس اعلام بعدی بانک مرکزی مشخص خواهد شد.

۲- چک صادر شده در وجه حامل مشروط به صحت سایر ارکان چک، پذیرش بوده لیکن اگر چکی فاقد هرگونه ذی نفع (اعم از شخص معین یا حامل) باشد، وفق اطلاعیه شماره ۲۶۰۲/۲/۹۹ مورخ ۲۶ آبان ۹۹ چک محسوب نمی شود و باید به مشتری عودت گردد.

۳- همچنین بانک مرکزی، توضیحات و اطلاعات بیشتری را در خصوص سامانه جدید ثبت اطلاعات ذی نفع چک توسط صادر کننده یا دریافت کننده چک (سامانه ای که حسب قانون جدید می باید اطلاعات ذی نفع چک در سامانه مزبور ثبت و جایگزین پشت نویسی چک گردد) منتشر نموده که موارد مذکور نیز به شرح پیوست جهت اطلاع ایفاد می گردد.

توجه: سامانه یاد شده در دست توسعه می باشد و فعلا مشتریان و شعب اقدامی در خصوص سامانه مذکور ندارند و موارد پیوست جهت اطلاع است.