ما بهترین راه حل های مالی برای کسب و کار شما را ارائه می دهیم

تعریف حسابداری

در تعریف حسابداری مجموعه ای از اطلاعاتی است که با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ما را در تصمیم گیری بهتر در خصوص عوامل مختلف یاری می کند .

با استفاده از اطلاعات حسابداری سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت می توانند نسبت به مسائل اقتصادی بهتر تصمیم بگیرند. مثلاً یک شخصیت حقیقی یا حقوقی  می خواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند بایستی نسبت به وضعیت مالی آن مجموعه آگاهی پیدا کند تا با خیالی آسوده  نسبت به اهداف تصمیم گیری نماید .

هدف از ایجاد حسابداری جوابگویی به نیازهای مالی می باشد . در نتیجه در گذر زمان و با توجه به گسترش تکنولوژی و پیچیده شدن فعالیت های اقتصادی ، انجام امور حسابداری تغییراتی را شامل شده است.

در واقع حسابداری سیستمی است که با استفاده از آن نسبت به جمع آوری ،  طبقه بندی ، ثبت ، خلاصه سازی و در نهایت تهیه گزارشات مالی و صورت های حسابداری در اشکال مختلف صورت میگیرد تا در نهایت بتوان به عنوان خروجی و یک خط مشی برای تصمیم گیری های آتی انجام می گیرد  .