ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل

ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود

مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی (کلیه اشخاص حقوقی و نیز صاحبان مشاغل گروه اول)

جهت پلمپ دفاتر مالی سال ۱۴۰۰، می توانید با مراجعه به سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، درخواست خود جهت دریافت دفاتر را ثبت و مراحل لازم برای دریافت دفاتر پلمپ شده را بر اساس دستورالعمل موجود در سامانه مذکور طی نموده و کد رهگیری دریافت کنید.

بعد از ثبت شرکت باید دفاتر پلمپ مربوط به شرکت حتما تهیه گردد. این دفاتر هزینه‌ها و درآمد‌های یک شرکت را ثبت و ضبط می‌کند. قبل از اینکه چیزی داخل آن نوشته‌شود باید توسط اداره ثبت پلمپ شود . پلمپ دفاتر سال ۱۴۰۰ یکی از مواردی است که با نزدیک شدن به آخر سال باید به آن توجه بسیاری شود.

برای پلمپ دفاتر روزنامه و کل سال ۱۴۰۰ لازم است تا به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه شود.

در قسمت پذیرش اظهارنامه پلمب دفاتر قانونی باید با توجه به نوع شخصیت یکی از گزینه های زیر انتخاب نمایید :

  • شخص حقیقی.
  • شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت‌ها.
  • شخص حقوقی غیر از مرجع ثبت شرکت‌ها.
  • شعبه شخصیت حقوقی مرجع ثبت شرکت‌ها.