افزایش حقوق کارمندان دولتی

افزایش حقوق کارمندان دولتی

حقوق کارکنان دولتی سال آینده به صورت پلکانی تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت

سخنگوی کمیسیون اجتماعی:

کمیسیون اجتماعی در نشست امروز خود مصوب کرد که حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲۵ درصد به صورت پلکانی افزایش پیدا کند.

بر اساس این مصوبه کارکنانی که حقوق پایین‌تری دارند ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.

همچنین کمیسیون مصوب کرد که پاداش پایان کار کارکنان دولت تا سقف ۳۰ سال پرداخت می‌شود و مدیرانی که بیش از ۳۰ سال کار خود را ادامه داده اند، پاداش پایان کار آن‌ها هم تا سقف ۳۰ سال پرداخت خواهد شد.