سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰

سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰

سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ مشخص شد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:

میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان در صورت تصویب نهایی معاف از مالیات خواهد بود.

دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان در صورت تصویب از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

خدابخشی با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمیسیون در ارتباط با حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان کشوری بیان داشت: اعضای کمیسیون با میزان افزایش ۲۵ درصدی حقوق مربوط به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

وی همچنین با اشاره به مصوبه دیگر اعضای کمیسیون درباره سقف معافیت مالیاتی در سال آینده، گفت: میزان سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۰ به طور سالانه ۴۸ میلیون تومان و به عبارت دیگر حقوق‌های دریافتی تا سقف ۴ میلیون تومان معاف از مالیات خواهد بود. همچنین میزان معافیت مالیاتی سالانه برای مستقلات اشخاص هم سالانه ۳۶ میلیون تومان تعیین شد و به عبارت دیگر مشاغل آزاد و اصناف با درآمد سالانه تا ۳۶ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.