حرفه

مدیر پروژه

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
24 مهر 1395
1000 - 1500
تهران

Project Management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

اطلاعات استخدام

Full Time
October 24, 2017
2000 - 2500
London

Project Management

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
23 اردبیهشت 1396
2000 - 2500
شیراز

Project Management

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

اطلاعات استخدام

تمام وقت
29 اسفند 1395
1500 - 2000
یزد

امروز موقعیت شغلی خود را بدست آورید!

امروز موقعیت شغلی خود را بدست آورید

  London, UK Office
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  No. 12, Ribon Building, Walse street, UK
  1-234-567-8992
  yourwebsite@gmail.com
  دفتر ایران، تهران
  معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی، نخست از متن‌های آزمایشی و بی‌معنی استفاده می‌کنند تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند
  No. 12, Ribon Building, Walse street, UK
  1-234-567-8992
  yourwebsite@gmail.com