رزومه

خدمات مالیاتی که ما ارائه می دهیم

استراتژی و برنامه ریزی
استراتژی و برنامه ریزی
بهسازی معاملات پرداختی و جریان های نقدی شرکت
جلسات ممیزی
جلسات ممیزی
شرکت در جلسات دفاع و ممیزی و تهیه لایحه جهت شرکت در هیئت های حل اختلاف مالیاتی
مشاوره امور مالیاتی
مشاوره امور مالیاتی
به صورتی که تمامی اسناد بر اساس استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی انجام پذیرد
مشاوره مالیاتی
مشاوره مالیاتی
جهت کم کردن جرائم مالیاتی و انجام درست و به موقع تکالیف مالیاتی
معاملات فصلی
معاملات فصلی
تهیه صورت معاملات فصلی (169مکرر) و ارسال آن بر اساس قوانین مالیاتی
تهیه گزارشات
تهیه گزارشات
تهیه گزارشات مالیات بر ارزش افزوده و ارسال اظهارنامه بدون پرداخت مالیات مضاعف

خدمات حسابداری که ما ارائه می دهیم

حسابرسی و ارزیابی
انجام کلیه امور حسابرسی داخلی و عملیاتی توسط حسابرس مستقل
حسابداری
انجام خدمات حسابداری و تکالیف قانونی ،تامین و اعزام نیروی مجرب حسابدار و مدیر مالی
سیستم مالیاتی
استقرار سیستم مالیاتی جهت از بین بردن جرائم مالیاتی در آینده
بهای تمام شده
تهیه صورت های مالی،بهای تمام شد محصولات و BOM-MRP بر اساس سیستم های مدرن
بیمه تامین اجتماعی
دفاعیات بیمه و تامین اجتماعی و و انجام لوایح قانونی و حضور در جلسات رسیدگی
لیست بیمه
تهیه و ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق در موعد مقرر
سیستم مالیاتی
استقرار سیستم مالیاتی جهت از بین بردن جرائم مالیاتی در آینده
صورت های مالی
تهیه صورت های مالی و مشاوره جهت بهبود سیستم های نقدی شرکت

خدمات آموزش

آموزش نرم افزارهای حسابداری
دوره های آموزش نرم افزار و ثبت اسناد حسابداری از مبتدی تا حرفه ایی
آموزش های مالیاتی
دوره های آموزشی  اظهارنامه ارزش افزوده ، عملکرد و صورت معاملات فصلی
آموزش امور بیمه
دوره های آموزشی بیمه و مالیات حقوق و تهیه لیست دستمزد و حقوق
01.
امور ثبتی
انجام خدمات ثبت شرکت

تغییرات شرکت و کلیه امور ثبتی شرکت ها

02.
پرونده مالیاتی
تشکیل پرونده مالیاتی و اقتصادی و پرونده مالیات بر ارزش افزوده
03.
امور بازرگانی
اخذ کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی و امور حقوقی مربوطه